İhbar Tazminatı

Eylül 8, 2018 Recep BALCI 0

İhbar Tazminatı Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce (haklı nedenle derhal fesih halleri hariç) durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bu bildirim süreleri kanunda açıkça belirtilmektedir. […]